Number of the records: 1  

Spatial Analysis of the Tertiary Educational Attainment in European Union

 1. Title Spatial Analysis of the Tertiary Educational Attainment in European Union
  TranslationPriestorová analýza dosiahnutého terciárneho vzdelania v Európskej únii
  Author infoMichaela Chocholatá
  Author Chocholatá Michaela EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
  Source document Efficiency and Responsibility in Education 2018 : Proceedings of the 15th International Conference : 7th - 8th June 2018, Prague, Czech Republic. Pp. 117-124 online. - Praha : Czech University of Life Sciences Prague, 2018 / Fejfar Jiří ; Fejfarová Martina ; Flégl Martin ; Efficiency and Responsibility in Education 2018 International Conference. ISBN 978-80-213-2858-7. ISSN 2336-744X
  NoteVEGA 1/0248/17. - Popis urobený: 27.6.2018
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageEnglish
  Country of EditionCzech Republic
  Keywords vzdelanie * vzdelávanie terciárne * vzdelávanie * regióny * rozdiely regionálne * Európska únia
  AnnotationPriestorová analýza rozsahu a dynamiky rozdielov v populácii vo veku 30 až 34 rokov s dosiahnutým terciárnym vzdelaním v regiónoch NUTS 2 EÚ v období rokov 2010-2016. Stratégia Európa 2020.
  Public work categoryReports at international scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE18 00262-001, online

  File nameSizeTyp prístupu
  Archív publikačnej činnosti843.2 KBz IP adresy SEK po prihlásení