Number of the records: 1  

Hlavné riziká a trendy z pohľadu stability slovenského bankového sektora

 1. Title Hlavné riziká a trendy z pohľadu stability slovenského bankového sektora
  TranslationPrincipal Risks and Trends in Regard to the Stability of the Slovak Banking Sector
  Author infoJozef Kalman
  Author Kalman Jozef
  Source document BIATEC : odborný bankový časopis. Roč. 26, č. 3 (Jún 2018), s. 14-19. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2018. ISSN 1335-0900
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords stabilita finančná * banky * riziko bankové * trh akciový * trh finančný * prostredie ekonomické
  AnnotationPriaznivé ekonomické prostredie vplývalo na finančnú stabilitu slovenského finančného sektora skôr pozitívne. Takýto vývoj však so sebou nesie riziká, pokiaľ ide o jeho dlhodobú udržateľnosť. Z hľadiska externých vplyvov na finančnú stabilitu sa tak stále významnejšími stávajú riziká na finančných trhoch, a to predovšetkým riziko spojené s možným nadhodnotením aktív. V domácom prostredí je najvýznamnejším trendom a zároveň rizikom nadmerný rast úverov domácnostiam a s tým spojený výrazný rast zadlženosti domácností. Národná banka Slovenska reagovala na túto situácia sprísnením pravidiel poskytovania úverov domácnostiam. Rýchly rast úverov stál aj za zvýšením rizika likvidity.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2018: 3

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF598.5 KBverejne dostupné