Number of the records: 1  

Sociálny fond

 1. Title Sociálny fond
  Author infoSandra Mrukviová Tomiová
  Author Mrukviová Tomiová Sandra
  Source document Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. Roč. 13, č. 7-8 (2018), s. 29-31. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1337-060X
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords fond sociálny * politika sociálna podniková * zamestnávatelia * zamestnanci
  AnnotationZamestnávateľ je povinný tvoriť sociálny fond v rozsahu a za podmienok určených zákonom. Sociálny fond v zmysle zákona o sociálnom fonde tvorí zamestnávateľ ako úhrn povinného prídelu, ďalšieho prídelu a ďalších zdrojov. Tvorba sociálneho fondu je daňovým výdavkom len za predpokladu, ak tak zákon o sociálnom fonde ustanovuje, aj to len vo výške stanovenej zákonom, t. j. vo výške 1,5 percent. Účely, na ktoré sa sociálny fond tvorí.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2018: 7-8