Number of the records: 1  

Contrastive Analysis of Terminological Phrasemes With Colour Components in English, French, Italian and Slovak. Field of Economy and Finance

 1. Title Contrastive Analysis of Terminological Phrasemes With Colour Components in English, French, Italian and Slovak. Field of Economy and Finance
  TranslationKontrastívna analýza terminologických frazém s názvom farby v angličtine, francúzštine, taliančine a slovenčine. Odbor ekonomika a financie
  Author infoIveta Dinžíková, Michelle Paolini
  Author Dinžíková Iveta EUBFAJKRS - Katedra románskych a slovanských jazykov FAJ
  Co-authors Paolini Michelle
  Source document Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. Roč. 47, č. 2 (2018), s. 176-188. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. ISSN 0323-262X
  NoteVEGA 1/0107/18
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageEnglish
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords frazeológia * terminológia * jazyky cudzie * ekonómia * financie * angličtina * francúzština * taliančina * slovenčina * farby
  AnnotationKontrastívna frazeológia. Typológia rovnocennosti fráz. Symbolizácia farieb. Čierna ako symbol.
  DatabaseARTICLES
  References (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2018: 2

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF137.9 KBverejne dostupné