Number of the records: 1  

Span of Control in Teamwork and Organization Structure

 1. Title Span of Control in Teamwork and Organization Structure
  TranslationRozsah kontroly tímovej práce a organizačnej štruktúry
  Author infoKatarína Remeňová, Zuzana Skorková, Nadežda Jankelová
  Author Remeňová Katarína EUBFPMKPM - Katedra manažmentu FPM
  Co-authors Skorková Zuzana EUBFPMKPM - Katedra manažmentu FPM
  Jankelová Nadežda EUBFPMKPM - Katedra manažmentu FPM
  Source document Montenegrin Journal of Economics. Vol. 14, no. 2 (2018), pp. 145-155. - Podgorica : Economic Laboratory for Transition Research. ISSN 1800-6698
  Issue dataTabuľky
  NoteVEGA 1/0109/17. - Popis urobený: 19.7.2018. - Registrovaný: Scopus. - Registrovaný: Web of Science
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageEnglish
  Country of EditionMontenegro
  Keywords tímy pracovné * riadenie * meranie výkonnosti * kontrola riadenia * kontrola nepriama * štruktúra organizačná * práca tímová
  AnnotationVplyv determinantov na kontrolu tímovej práce: ako funkčná oblasť kontroly, úroveň riadenia, dĺžka riadiacej pozície, vek manažéra, veľkosť a zloženie tímu. Neparametrické testovanie.
  Public work categoryADM
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE18 00305-001, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF258.3 KBverejne dostupné
Number of the records: 1