Number of the records: 1  

More on Betweenness-Uniform Graphs

  1. Title More on Betweenness-Uniform Graphs
    TranslationViac informácií o jednotnosti v grafoch
    Author infoJana Coroničová Hurajová, Tomáš Madaras
    Author Coroničová Hurajová Jana EUBPHFKKM - Katedra kvantitatívnych metód PHF
    Co-authors Madaras Tomáš
    Source document Czechoslovak Mathematical Journal. Vol. 68,no. 2 (June 2018), pp. 293-306 online. - New York : Springer. ISSN 0011-4642
    NotePopis urobený: 2.8.2018. - Registrovaný: Scopus. - Registrovaný: WOS
    Document kindschedule of articles from periodics
    LanguageEnglish
    Country of EditionUnited States of America
    Keywords štatistika * modely ekonometrické * modely ekonomicko-matematické * modely simulačné
    AnnotationŠtúdium grafov, ktorých vrcholy obsahujú rovnakú hodnotu stredovej medzery, ktorá je definovaná ako súčet relatívnych počtov najkratších ciest prechádzajúcich cez daný vrchol.
    Public work categoryADM
    DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
    No. of Archival CopyE18 00322-001, online

    File nameSizeTyp prístupu
    Plný text PDF342.9 KBz IP adresy EU po prihlásení