Number of the records: 1  

More on Betweenness-Uniform Graphs

 1. Title More on Betweenness-Uniform Graphs
  TranslationViac informácií o jednotnosti v grafoch
  Author infoJana Coroničová Hurajová, Tomáš Madaras
  Author Coroničová Hurajová Jana EUBPHFKKM - Katedra kvantitatívnych metód PHF
  Co-authors Madaras Tomáš
  Source document Czechoslovak Mathematical Journal. Vol. 68, no. 2 (2018), pp. 293-306 online. - New York : Springer. ISSN 0011-4642
  NotePopis urobený: 2.8.2018. - Registrovaný: Scopus. - Registrovaný: Web of Science
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageEnglish
  Country of EditionUnited States of America
  Keywords štatistika * modely ekonometrické * modely ekonomicko-matematické * modely simulačné
  AnnotationŠtúdium grafov, ktorých vrcholy obsahujú rovnakú hodnotu stredovej medzery, ktorá je definovaná ako súčet relatívnych počtov najkratších ciest prechádzajúcich cez daný vrchol.
  Public work categoryADM
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE18 00322-001, online

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF342.9 KBz IP adresy EU po prihlásení
Number of the records: 1