Number of the records: 1  

Slovensko-ruské paralery a odlišnosti vo vyjadrovaní priestorových vzťahov

 1. Title Slovensko-ruské paralery a odlišnosti vo vyjadrovaní priestorových vzťahov . I
  TranslationSlovak-Russian Parallels and Differences in the Expression of Spatial Relations
  Author infoMartina Uličná
  Author Uličná Martina EUBFAJKRS - Katedra románskych a slovanských jazykov FAJ
  Source document Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. Roč. 7, č. 13 (2018), s. 64-78. - Bratislava : EKONÓM, 2018. ISSN 1338-6743
  Issue dataTab.
  NoteVEGA 1/0107/18
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords Rusko * Slovensko * morfológia * komunikácia * jazyky cudzie
  AnnotationOpis morfologického systému slovenčiny určený pre cudzincov musí ako jedno zo svojich základných východísk zohľadňovať komunikačné potreby študenta, vyplývajúce z komunikačnej situácie a zámeru hovoriaceho. Potreba situovania výpovede v priestore vzniká už v prvej fáze štúdia jazyka, na jeho elementárnej úrovni, a vyjadrenie miestnych a smerových priestorových významov s rastúcou zložitosťou syntaktickej štruktúry sprevádza toto štúdium až po úroveň pokročilého ovládania jazyka. Pri porovnávacom opise slovenčiny s iným jazykom treba preto vyzdvihnúť zhody a odlišnosti spôsobov vyjadrovania priestorových významov tak, aby ponúkol študentovi benefit v podobe uľahčenia identifikácie momentov interferencie a spôsobov jej zvládnutia v komunikácii. Pohľad na miestne a smerové významy v slovenčine a v ruštine, ichporovnanie a existujúce interferenčné Východisko na tvorbu učebného materiálu zameraného na ich odstránenie.
  Public work categoryScientific titles in home not carented magazines and other year-books
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE18 00702-001, online
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2018: 13

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF344 KBz IP adresy SEK po prihlásení