Number of the records: 1  

Stravovanie zamestnancov ako daňový výdavok

 1. Title Stravovanie zamestnancov ako daňový výdavok
  Author infoLucia Vanková
  Author Vanková Lucia
  Source document Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. Roč. 23, č. 7-8 (2018), s. 2-11. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISSN 1335-7034
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords zamestnávatelia * zamestnanci * výdavky daňové * stravovanie zamestnancov * stravovanie spoločné * zákony * novelizácia
  AnnotationZamestnávatelia, ktorí zabezpečujú stravovanie svojich zamestnancov, musia riešiť aj mnohé daňové súvislosti. Výdavky vynaložené v súvislosti so stravovaním sú u zamestnávateľa za určitých presne stanovených podmienok výdavkom znižujúcim zdaniteľné príjmy. Sú to však nielen podmienky upravené v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p., ale aj podmienky upravené v súvisiacich pracovnoprávnych predpisoch. S účinnosťou od 1. júna 2018 sa zvýšili sumy stravného pri pracovnej ceste pre jednotlivé časové pásma podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v z. n. p., a tým sa zvýšil aj limit príspevku zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov. Ilustračné príklady.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2018: 7-8