Number of the records: 1  

[Zahraničnoobchodná politika EÚ (vzťahy s vybranými regiónmi)]

 1. Title [Zahraničnoobchodná politika EÚ (vzťahy s vybranými regiónmi)]
  Author infoKristína Drieniková
  Author Drieniková Kristína EUBOBFKMO - Katedra medzinárodného obchodu OBF
  Source document Studia commercialia Bratislavensia : Scientific Journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Roč. 11, č. 1 (2018), s. 142-143. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2018. ISSN 1337-7493
  Review document Zahraničnoobchodná politika EÚ / Ľubica Zubaľová, recenzenti: Elena Kašťáková, Július Alexy. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords recenzie * politika zahraničnoobchodná * Vyšehradská štvorka * Európska únia * spolupráca hospodárska medzinárodná
  AnnotationRecenzia na monografiu, ktorá skúma zmeny, ku ktorým vo vývoji krajín a vzájomných vzťahov dochádza. Učebnica je rozdelená na päť kapitol. Každá kapitola venujúca sa spolupráci EÚ s vybranými regiónmi obsahuje krátku a výstižnú charakteristiku daného regiónu s dôrazom na jeho hospodársko-politické špecifiká a poukazuje na vývoj vzájomnej spolupráce podľa jednotlivých období.
  Public work categoryNotice in scientific magazines and year-books
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE18 00344-009, originál dokumentu
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2018: 1

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF91.7 KBverejne dostupné