Number of the records: 1  

Lifelong Learning in EU and Non-EU Countries in the Context of the Agenda 2030: An Example of Slovakia and Ukraine

 1. Title Lifelong Learning in EU and Non-EU Countries in the Context of the Agenda 2030: An Example of Slovakia and Ukraine . 1.
  Parallel titleCeloživotné vzdelávanie v krajinách EÚ a krajinách mimo EÚ v kontexte Agendy 2030: Príklad Slovenska a Ukrajiny
  Author infoVladimír Gonda, Tetyana P. Nestorenko
  Author Gonda Vladimír EUBFNHKET - Katedra ekonomickej teórie FNH
  Co-authors Nestorenko Tetyana P.
  Source document Modern Innovative and Information Technologies in the Development of Society. S. 12-26 [1,3 AH] online. - Katowice : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2018 / Ostenda Aleksander ; Nestorenko Tetyana ; Bosniuk Valerii. ISBN 978-83-947093-7-2
  NoteVEGA 1/0393/16
  Document kindrozpis článkov z kníh
  LanguageSlovak
  Country of EditionPoland
  Keywords vzdelávanie celoživotné * vzdelávanie dospelých * legislatíva * rozvoj trvalo udržateľný * Európska únia * Slovensko * Ukrajina
  AnnotationCieľ č. 4 Agendy 2030: zabezpečiť inkluzívne, spravodlivé a kvalitné vzdelávanie a podporovať celoživotné vzdelávanie a príležitosti pre všetkých. Celoživotné vzdelávanie ako nástroj zabezpečenia udržateľného rozvoja. Implementácia cieľov stanovených v Agende 2030 v legislatívnych a regulačných aktoch Slovenska a Ukrajiny. Niektoré vybrané problémy realizácie celoživotného vzdelávania dospelých v SR a na Ukrajine.
  Public work categoryChapters in scientific monography issued in foreign editorship
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE18 00447-002, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Návrh na úpravu CVTI44.1 KBverejne dostupné
  Archív publikačnej činnosti7.3 MBz IP adresy SEK po prihlásení
Number of the records: 1