Number of the records: 1  

Flexibilné formy vzdelávania

 1. Title Flexibilné formy vzdelávania . I
  Author infoDagmar Hrašková
  Author Hrašková Dagmar
  Source document Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. Roč. 13, č. 9 (2018), s. 7-10. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISSN 1336-9849
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords vzdelávanie dištančné * vzdelávanie elektronické * flexibilita * digitalizácia * výučba vedecká
  AnnotationVymedzenie pojmov e-learning, m-learning, blended learning, dištančné vzdelávanie, distribuované vzdelávanie, flexibilné vzdelávanie, online a offline vzdelávanie a pod. Vznik rôznych foriem vzdelávania, ktoré boli založené na komunikácii formou poštovej korešpondencie, resp. formou telefonického spojenia. Obsah vzdelávania bol doručovaný aj poštou vo forme tlačených materiálov, bol vysielaný masmediálnymi prostriedkami (rozhlas a televízia). Charakteristickými črtami tohto typu vzdelávania bolo potlačenie jeho prezenčnej zložky, pretože si nevyžadovalo fyzickú prítomnosť na určitom mieste, ide o tzv. vzdelávanie na diaľku alebo dištančné vzdelávanie.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Bunches2018: 1-12 + 1 príl.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.