Number of the records: 1  

Súčasné legislatívne zmeny znaleckej činnosti na Slovensku a možnosti ich ďalšieho vývoja

 1. Title Súčasné legislatívne zmeny znaleckej činnosti na Slovensku a možnosti ich ďalšieho vývoja
  Parallel titleThe Present Legislative Changes in the Expert Activities in Slovakia and the Possibility of Their Further Developments
  Author infoHelena Majdúchová, Iveta Sedláková
  Author Majdúchová Helena EUBFPMKPO - Katedra podnikovohospodárska FPM
  Co-authors Sedláková Iveta
  Source document Aktuálne problémy znaleckého dokazovania II : zborník vedeckých statí - 12. medzinárodný vedecký seminár, Bratislava 13.9.2018. S. 64-74 CD-ROM. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018 / Židó Marián ; Sieglová Ingrid ; Kardoš Peter ; Šagátová Slávka ; Aktuálne problémy znaleckého dokazovania II. ISBN 978-80-225-4532-7
  NoteVEGA 1/0857/16 (100%)
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords znalci * znalectvo * ohodnocovanie * legislatíva * zákony * vyhlášky
  AnnotationSúčasná legislatívna úprava znaleckej činnosti. Najdôležitejšie pozitívne zmeny pre znaleckú obec. Vyhláška MS SR 492/2004 Z. z. - súčasný stav a možné smery jej vývoja. Úvahy o možných zmenách vo vyhláške 492/2004 Z. z.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE18 00518-007, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Archív publikačnej činnosti203.4 KBz IP adresy SEK po prihlásení