Number of the records: 1  

Efektívny nástroj organizácie - personálny marketing

 1. Title Efektívny nástroj organizácie - personálny marketing
  Parallel titleEffective Tool of Organization - Personnel Marketing
  Author infoPatrik Richnák
  Author Richnák Patrik EUBFPMKML - Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM
  Source document Nové výzvy masmediálnej a marketingovej komunikácie : recenzovaný zborník príspevkov zo 7. ročníka vedecko-odborného seminára, 4. decembra 2017, Nitra, Slovensko,. S. 43-51 CD-ROM. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Filozofická fakulta, 2018 / Schlosserová Zuzana ; Balážiová Iveta ; Fichnová Katarína ; Inštitorisová Dagmar ; Džupina Milan ; Nové výzvy masmediálnej a marketingovej komunikácie vedecko-odborný seminár. ISBN 978-80-558-1315-8
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords zamestnávatelia * zamestnanci * podnik výrobný * imidž * prieskum * marketing personálny * nábor pracovníkov * ponuka práce * práca personálna * Slovensko
  AnnotationTeoretické východiská personálneho marketingu. Interný a externý personálny marketing. Výsledky prieskumu, ktorého cieľom bolo identifikovať postavenie efektívneho nástroja organizácie - personálneho marketingu vo vybranej organizácii na Slovensku.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE18 00521-001, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Archív publikačnej činnosti358.6 KBz IP adresy SEK po prihlásení