Number of the records: 1  

Impacts of Brexit on Further Development of the English Language in the Context of Geopolitical Changes

 1. Title Impacts of Brexit on Further Development of the English Language in the Context of Geopolitical Changes
  TranslationVplyv Brexitu na ďalší vývoj angličtiny v kontexte geopolitických zmien
  Author infoMária Bláhová
  Author Bláhová Mária EUBFAJKIK - Katedra interkultúrnej komunikácie FAJ
  Source document Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie III. : zborník príspevkov z 3. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 21.6.2018. S. 261-267. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018 / Štefančík Radoslav ; Liďák Ján ; Zavrl Irena ; Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie III. Medzinárodná vedecká konferencia. ISBN 978-80-225-4528-0
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageEnglish
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords jazykoveda * jazyky cudzie * jazyk materinský * jazyk obchodný * angličtina * politika * geopolitika * referendum * politológia * komunikácia * globalizácia * Veľká Británia * Európska únia
  AnnotationAnalýza pozície angličtiny ako materinského jazyka pre rodených hovorcov, ako aj lingua franca vo svete. Brexit a angličtina. Angličtina po Brexite - ďalší vývoj a modifikácie angličtiny. Globish a Eurish - definície a využitie.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE18 00505-009, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF86.1 KBz IP adresy SEK po prihlásení