Number of the records: 1  

[Štatistická analýza chudoby a sociálneho vylúčenia v kontexte Stratégie Európa 2020]

 1. Title [Štatistická analýza chudoby a sociálneho vylúčenia v kontexte Stratégie Európa 2020]
  Author infoSilvia Megyesiová
  Author Megyesiová Silvia EUBPHFKKM - Katedra kvantitatívnych metód PHF
  Source document Journal of Innovations and Applied Statistics : vedecký internetový časopis. Roč. 8, č. 1 (2018), s. 131-132. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2018. ISSN 1338-5224
  Review document Štatistická analýza chudoby a sociálneho vylúčenia v kontexte stratégie Európa 2020 / zostavovateľ: Tatiana Šoltésová, recenzenti: Silvia Megyesiová, Daniela Sivašová. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords analýza štatistická * chudoba * vylúčenie sociálne * Slovensko * recenzie
  AnnotationRecenzia na Zborník vedeckých statí, ktorý bol spracovaný v rámci projektu VEGA 1/0548/16 a ktorý je venovaný analýze chudoby a sociálneho vylúčenia s dôrazom pokroku Slovenska pri napĺňaní stratégie Európa 2020 pri znižovaní chudoby a sociálneho vylúčenia.
  Public work categoryNotice in scientific magazines and year-books
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE18 00539-001, kópia plného textu
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2018: 1

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF134.7 KBz IP adresy SEK po prihlásení