Number of the records: 1  

Platobné karty - prostriedok bezhotovostného platobného styku

 1. Title Platobné karty - prostriedok bezhotovostného platobného styku
  Parallel titlePayment Card - A Means of Cashless Payment System
  Author infoMonika Bačová
  Author Bačová Monika EUBPHFKEK - Katedra ekonómie PHF
  Source document Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii so samostatnou sekciou Podniková výkonnost a zpětné toky - projekt GA16-16260S : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého workshopu, 12. apríl (duben) 2018, Košice, Slovenská republika. S. 5-14 CD-ROM. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018 / Kršák Branislav ; Mesároš Peter ; Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii so samostatnou sekciou Podniková výkonnost a zpětné toky - projekt GA16-16260S Medzinárodný vedecký workshop. ISBN 978-80-225-4501-3
  NoteKEGA 026EU-4/2018
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords gramotnosť finančná * karty platobné * platby bezhotovostné * prieskum * študenti * školy vysoké * univerzity * ekonómia
  AnnotationNárodný štandard finančnej gramotnosti. Zapracovanie a aplikácia tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl. Dotazníkový prieskum medzi študentami Podnikovohospodárskej fakulty EU so sídlom v Košiciach zameraný na získanie základných informácií o finančnej gramotnosti študentov prvého ročníka vysokej školy. Otázky zamerané aj na platobné karty. Výsledky prieskumu.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE18 00597-002, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Archív publikačnej činnosti727 KBz IP adresy SEK po prihlásení
Number of the records: 1