Number of the records: 1  

Hodnotenie výkonnosti hutníckych podnikov

 1. Title Hodnotenie výkonnosti hutníckych podnikov
  Parallel titlePerformance Evaluation of Metallurgical Enterprises
  Author infoTibor Bobenič
  Author Bobenič Tibor EUBPHFKKM - Katedra kvantitatívnych metód PHF
  Source document Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii so samostatnou sekciou Podniková výkonnost a zpětné toky - projekt GA16-16260S : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého workshopu, 12. apríl (duben) 2018, Košice, Slovenská republika. S. 15-20 CD-ROM. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018 / Kršák Branislav ; Mesároš Peter ; Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii so samostatnou sekciou Podniková výkonnost a zpětné toky - projekt GA16-16260S Medzinárodný vedecký workshop. ISBN 978-80-225-4501-3
  NoteVEGA 1/0842/17
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords hutníctvo * podnik výrobný * kovy * výkonnosť * štatistika * tržby * produktivita práce * mzdy nominálne * vývoz
  AnnotationTypy výkonnosti - finančná, operatívna, exportná, inovačná, celková výkonnosť podniku. Hodnotenie výkonnosti v sektore hutníckych podnikov v SR. Vývoj tržieb, exportnej výkonnosti, produktivity práce, priemernej nominálnej mesačnej mzdy (2008-2016).
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE18 00597-003, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Archív publikačnej činnosti568.3 KBz IP adresy SEK po prihlásení