Number of the records: 1  

Čistší produkce - cesta k trvale udržitelnému kvalitativnímu rozvoji světa

 1. Title Čistší produkce - cesta k trvale udržitelnému kvalitativnímu rozvoji světa
  TranslationCleaner Production - Way to Sustainable Qualitative Development of the World
  Author infoMiroslav Richter
  Author Richter Miroslav
  Source document Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. Roč. 52, č. 3 (2018), s. 140-147. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2018. ISSN 0044-4863
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageCzech
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords prostredie životné * ochrana prostredia životného * odpad * odpad výrobný * recyklácia odpadu * výroba * priemysel * ekológia * zdroje energie obnoviteľné * konferencie * rozvoj trvalo udržateľný
  AnnotationVýznamné faktory ovplyvňujúce životné prostredie. Zásadný posun vo filozofii ochrany zložiek životného prostredia. Celosvetové konferencie na ochranu životného prostredia. Medzinárodná deklarácia o čistejšej produkcii prijatá v Soule v r. 1998. Vývojové trendy vzťahu priemyslu k životnému prostrediu. Stratégia samočistiacich mechanizmov v prírodnom prostredí. Stratégia riedenia odpadových vôd a skládkovania odpadov. Stratégia koncového čistenia odpadových kvapalín. Nakladanie s odpadmi. Stratégia opakovaného používania a recyklácie materiálov, využitie odpadového tepla. Stratégia preventívnej ochrany životného prostredia - čistejšia produkcia. Zásady čistejšej produkcie.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Bunches2018: 1-4

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF513.5 KBverejne dostupné
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.