Number of the records: 1  

Príjmová chudoba a sociálne vylúčenie slovenských domácností vo vzťahu k relevantným faktorom

 1. Title Príjmová chudoba a sociálne vylúčenie slovenských domácností vo vzťahu k relevantným faktorom
  Parallel titleIncome Poverty and Social Exclusion of Slovak Households in Relationship to Relevant Factors
  Author infoErik Šoltés, Tatiana Šoltésová
  Author Šoltés Erik EUBFHIKSA - Katedra štatistiky FHI
  Co-authors Šoltésová Tatiana EUBFHIKMA - Katedra matematiky a aktuárstva FHI
  Source document AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : recenzovaný zborník - 18. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná Fakultou hospodárskej informatiky EU v Bratislave a Slovenskou spoločnosťou pre hospodársku informatiku, 25.–26. október 2018, Bratislava : pri príležitosti 50. výročia založenia Fakulty hospodárskej informatiky. S. 375-386 online. - Bratislava : Letra Edu, 2018 / Čerteková Eva ; AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach Medzinárodná vedecká konferencia. ISBN 978-80-89962-14-3
  NoteVEGA 1/0548/16
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords chudoba * chudobní * vylúčenie sociálne * domácnosti * vzdelanie * dospelí * deti * modely logistické * Slovensko
  AnnotationVymedzenie vysvetľovaných premenných a výber vysvetľujúcich premenných. Kvantifikácia vplyvu relevantných faktorov na riziko chudoby a sociálneho vylúčenia slovenských domácností. Predikcia najzávažnejšieho stupňa chudoby a sociálneho vylúčenia slovenských domácností v závislosti od signifikantných faktorov.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE18 00661-035, online

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF456.4 KBz IP adresy SEK po prihlásení