Number of the records: 1  

Investment Modelling in the Environment of Catastrophic Insurance Risk 2018

 1. Title Investment Modelling in the Environment of Catastrophic Insurance Risk 2018 [elektronický zdroj] : Reviewed Monographic Collection of Research Papers
  Parallel titleInvestičné modelovanie v prostredí katastrofického poistného rizika 2018
  Author infoEditor/zostavovateľ: Andrea Kaderová, Reviewers: František Peller, Anna Starečková
  Another authors Kaderová Andrea (Editor) EUBFHIKMA - Katedra matematiky a aktuárstva FHI
  Peller František (Recenzent) EUBFHIKMA - Katedra matematiky a aktuárstva FHI
  Starečková Anna (Recenzent) EUBFHIKMA - Katedra matematiky a aktuárstva FHI
  Issue dataOstrava : VSB – Technical University of Ostrava, Faculty of Economics. Department of Finance , 2018. - CD-ROM 100 s. [4,25 AH]
  Issue1.vydání
  ISBN978-80-248-4224-0
  NoteVEGA 1/0221/17. - Popis urobený: 29.11.2018
  Document kindelektronické dokumenty (listy, články, knihy, zborníky)
  LanguageSlovak, English
  Country of EditionCzech Republic
  systematics 519.86 - Teória ekonomicko-matematických modelov
  Keywords pohromy živelné * škody * riziko poistné * modelovanie * modely matematicko-štatistické * modely investícií * trh kapitálový * papiere cenné * poistenie * produkty * poistenie životné * poistenie neživotné * poistenie dôchodkové * solventnosť * poisťovne * riadenie rizík * nástroje finančné * Slovensko
  Public work categoryEditorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  Copy count1, currently available 0, at library only 1
  References (14) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  Call number904926
  No. of Archival CopyE18 00678-001, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF8.8 MBz IP adresy SEK po prihlásení
  electonic book

  electonic book

  Call numberLocationSublocationInfo
  904926SEKVšeobecná študovňaIn-Library Use Only