Number of the records: 1  

Finančná situácia podniku so zameraním na cudzie zdroje financovania majetku

 1. Title Finančná situácia podniku so zameraním na cudzie zdroje financovania majetku
  TranslationThe Financial Situation of the Company with Regard to Foreign Sources of Financing Assets
  Author infoJozef Lukáč, Eva Manová
  Author Lukáč Jozef EUBPHFKRP - Katedra finančného riadenia podniku PHF
  Co-authors Manová Eva EUBPHFKRP - Katedra finančného riadenia podniku PHF
  Source document Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. Roč. 14, č. 4 (2018), s. 21-30 online. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2018. ISSN 1336-7137
  Issue dataTab.
  NoteI-18-110-00
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords zdroje finančné * majetok podnikový * podnikanie * zdroje finančné cudzie * zdroje finančné vlastné
  AnnotationPotreba zdrojov financovania je daná štruktúrou majetku, ktorý podnik potrebuje na prevádzkovanie činností. Podnik ponúkajúci bežne spotrebný tovar financuje svoju činnosť inak ako podnik zaoberajúci sa výrobou investičných celkov či podnik založený na výskume. Vo všetkých prípadoch platí, že základným zdrojom sú zdroje financovania vytvorené vlastným podnikaním. Externé zdroje ,,iba“ dopĺňajú vlastné a umožňujú tak rýchlejší rozvoj podnikania. Pri získavaní finančných zdrojov má lepšie možnosti podnik, ktorý má za sebou už niekoľko rokov úspešného podnikania, než podnik, ktorý začína. Analýza cudzích – externých zdrojov financovania majetku.
  Public work categoryScientific works in others home magazines
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE18 00724-001, online
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2018: 4

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF709 KBz IP adresy SEK po prihlásení
Number of the records: 1