Number of the records: 1  

Tax-Wedge of Disadvantaged Population Groups with Emphasis on the Disabled People

 1. Title Tax-Wedge of Disadvantaged Population Groups with Emphasis on the Disabled People
  TranslationDaňové zaťaženie znevýhodnených skupín obyvateľstva s dôrazom na ľudí so zdravotným postihnutím
  Author infoAlena Zubaľová
  Author Zubaľová Alena EUBFNHKFI - Katedra financií FNH
  Source document Management 2018: Management and the World in Motion, Challenges, Opportunities and Threats : Proceedings of VII. International Scientific Conference, Spa Nový Smokovec (Congress Centre), High Tatras, Slovak Republic, 25-29 September 2018. Pp. 719-723. - Prešov : Bookman, 2018 / Frankovský Miroslav ; Dobrovič Ján ; Fedorko Richard ; Management 2018: Management and the World in Motion, Challenges, Opportunities and Threats. International Scientific Conference. ISBN 978-80-8165-300-1
  Výstup z projektu APVV APVV-15-0322 Konkurencieschopnosť, ekonomický rast a prežitie firiem
  NoteAPVV-15-0322
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageEnglish
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords trh práce * výdavky daňové * úľavy daňové * zamestnanci * dielne chránené
  AnnotationMožnosti zvýšenia motivácie zamestnávať ľudí so zdravotným postihnutím kvôli daňovej úľave.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE18 00719-001, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF5.6 MBz IP adresy SEK po prihlásení
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.