Number of the records: 1  

Impact of Institutional Enviroment on the Existence of Fast-Growing Business in Time of Economic Disturbances

 1. Title Impact of Institutional Enviroment on the Existence of Fast-Growing Business in Time of Economic Disturbances
  TranslationVplyv inštitucionálneho prostredia na existenciu rýchlo rastúcej ekonomiky v čase hospodárskych výkyvov
  Author infoKatarína Valenteová, Miroslava Čukanová, Dušan Steinhauser, Ján Sidor
  Author Valenteová Katarína EUBOBF - Obchodná fakulta EU
  Co-authors Čukanová Miroslava EUBOBFKSC - Katedra služieb a cestovného ruchu OBF
  Steinhauser Dušan EUBOBFKMO - Katedra medzinárodného obchodu OBF
  Sidor Ján EUBOBFKSC - Katedra služieb a cestovného ruchu OBF
  Source document Scientific papers of the University of Pardubice, Series D. No. 43 (2018), pp. 256-267 online. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2018. ISSN 1211-555X
  NoteRegistrovaný: Scopus
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageEnglish
  Country of EditionCzech Republic
  Keywords kríza hospodárska * prostredie podnikateľské * prostredie podnikové * inovácie technologické * konkurencieschopnosť * zamestnanosť * rast hospodársky
  AnnotationVýsledkom hospodárskej krízy je obnovenie hospodárskeho rastu a tvorba pracovných miest je jedným z hlavných cieľov hospodárskej politiky. Hospodársky rast a zamestnanosť možno dosiahnuť vytváraním podmienok pre zvýšenie podnikateľskej konkurencieschopnosti. Vyjadrený predpoklad, že existuje pozitívny vzťah medzi ekonomickou slobodou, inováciami a podielom vysoko rastúcich podnikov.
  Public work categoryADM
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE18 00727-001, kópia plného textu
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2018: 43

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF1 MBz IP adresy SEK po prihlásení