Number of the records: 1  

Investments in Tertiary Education in the Context of Labor Market Needs At the Beginning of the 21st Century

 1. Title Investments in Tertiary Education in the Context of Labor Market Needs At the Beginning of the 21st Century
  TranslationInvestície v terciárnom vzdelávaní v kontexte potrieb trhu práce na začiatku 21. storočia
  Author infoDária Rozborilová
  Author Rozborilová Dária EUBFNHKET - Katedra ekonomickej teórie FNH
  Source document International Review of Research in Emerging Markets and the Global Economy. Vol. 4, no. 1 (2018), pp. 1248-1264 online. - Dubai : J. A. Alpha Business Research & Publishers. ISSN 2311-3200
  NoteVEGA 1/0014/16
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageEnglish
  Country of EditionUnited Arab Emirates
  Keywords vzdelávanie terciárne * vzdelávanie vysokoškolské * vzdelávanie celoživotné * vzdelávanie ďalšie * kapitál ľudský * trh práce * zamestnanie * zamestnanci * migrácia
  AnnotationOverenie hypotézy, že príčina nedostatočného využitia potenciálu terciárneho vzdelávanie ľudí je odrazom nedostatočnej štruktúry a alokácie investícií do terciárneho vzdelávania. Porovnanie vzájomného vzťahu medzi terciárnym vzdelávaním a možnosti úspešného uplatnenia na trhu práce v rámci jednotlivých krajín EÚ.
  Public work categoryScientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE18 01027-003, online

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF684.6 KBverejne dostupné