Number of the records: 1  

Samostatní finanční agenti a zápis do registra finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie

 1. Title Samostatní finanční agenti a zápis do registra finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie
  Parallel titleIndependent Financial Agents and Registration in the Financial Agents Register, of Financial Agents, Financial Advisors, Financial Brokers from Another Member State in the Insurance or Reinsurance Sector, and Financial Brokers from Another Member State in the Provision of Housing Loans Sphere
  Author infoAndrea Slezáková
  Author Slezáková Andrea EUBOBFKOP - Katedra obchodného práva OBF
  Source document Vedecké state Obchodnej fakulty 2018/1 : zborník vedeckých statí. S. 214-221. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018 / Poláček Marian ; Pajtinková - Bartáková Gabriela ; Karlíček Miroslav. ISBN 978-80-225-4507-5
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords banky centrálne * financie * poradcovia finanční * registre * poistenie * úpravy právne * Slovensko
  AnnotationIsté aspekty právnej úpravy registra finančných agentov (predovšetkým pri registrácii samostatných finančných agentov), vedeného Národnou bankou Slovenska v súlade so zákonom o finančnom sprostredkovaní č.186/2009 Z. z.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE18 00553-009, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF122.8 KBz IP adresy SEK po prihlásení
Number of the records: 1