Number of the records: 1  

Impact of Corporate Governance Framework on Economic Performance in European Union

 1. Title Impact of Corporate Governance Framework on Economic Performance in European Union
  TranslationVplyv corporate governance na riadenie a ekonomickú výkonnosť v Európskej únii
  Author infoDušan Steinhauser, Miroslava Čukanová
  Author Steinhauser Dušan EUBOBFKMO - Katedra medzinárodného obchodu OBF
  Co-authors Čukanová Miroslava EUBOBFKSC - Katedra služieb a cestovného ruchu OBF
  Source document Studia commercialia Bratislavensia : Scientific Journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Roč. 11, č. 2 (2018), s. 236-245. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2018. ISSN 1337-7493
  Issue dataTab.
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageEnglish
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords Európska únia * správa spoločnosti * ukazovatele kvantitatívne * kríza
  AnnotationKvantifikácia implementácie corporate governance v krajinách Európskej únie prostredníctvom vybraných kvalitatívnych ukazovateľov. Vplyv corporate governance na ich ekonomiku.
  Public work categoryScientific titles in home not carented magazines and other year-books
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE18 00787-012, originál dokumentu
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2018: 2