Number of the records: 1  

Legal Regulation of Timesharing Contract and Other Contracts on Providing of Certain Services in Tourism Services in Slovak Republic

 1. Title Legal Regulation of Timesharing Contract and Other Contracts on Providing of Certain Services in Tourism Services in Slovak Republic
  TranslationPrávna regulácia zmluvy o časovo vymedzenom užívaní a iných zmlúv o poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu v Slovenskej republike
  Author infoMária Veterníková, Ján Mišura
  Author Veterníková Mária EUBOBFKOP - Katedra obchodného práva OBF
  Co-authors Mišura Ján EUBOBFKOP - Katedra obchodného práva OBF
  Source document Studia commercialia Bratislavensia : Scientific Journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Roč. 11, č. 2 (2018), s. 269-276. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2018. ISSN 1337-7493
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageEnglish
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords služby * ruch cestovný * Slovensko * úpravy právne * regulácia
  AnnotationVývoj právnej úpravy zmluvy o časovo vymedzenom užívaní a iných súvisiacich zmlúv o poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu v Slovenskej republike.
  Public work categoryScientific titles in home not carented magazines and other year-books
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE18 00787-007, originál dokumentu
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2018: 2