Number of the records: 1  

Textkompetenz im Akademischen Bereich: Forschung-Entwicklung-Praxis

 1. Title Textkompetenz im Akademischen Bereich: Forschung-Entwicklung-Praxis
  TranslationText Competence in the Academic Field: Research - development - Practice
  Author infoLívia Adamcová
  Author Adamcová Lívia EUBFAJKJT - Katedra jazykovedy a translatológie FAJ
  Source document Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. Roč. 7, č. 14 (2018), s. 9-15. - Bratislava : EKONÓM, 2018. ISSN 1338-6743
  Issue dataTab.
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageGerman
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords kompetencie * jazyky cudzie * nemčina * výučba vedecká
  AnnotationPráca s textom v univerzitnom prostredí. Jazykové a textové kompetencie slovenských študentov a požiadavky, ktoré sú na nich kladené.
  Public work categoryScientific titles in home not carented magazines and other year-books
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE18 00803-005, originál dokumentu
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2018: 14