Number of the records: 1  

Identifikácia relevantných faktorov a posúdenie ich vplyvu na rôzne formy chudoby a sociálneho vylúčenia slovenských domácností prostredníctvom logistickej regresie

 1. Title Identifikácia relevantných faktorov a posúdenie ich vplyvu na rôzne formy chudoby a sociálneho vylúčenia slovenských domácností prostredníctvom logistickej regresie
  TranslationIdentification of Relevant Factors and Assessment of their Impact on Various Forms of Powerty and Social Exclusion of Slovak Households by Means of Logistic Regression
  Author infoErik Šoltés
  Author Šoltés Erik EUBFHIKSA - Katedra štatistiky FHI
  Source document Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. Roč. 29, č. 1 (2019), s. 3-22. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2019. ISSN 1210-1095
  Issue dataGrafy, tab.
  NoteVEGA 1/0548/16
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords chudoba * vylúčenie sociálne * Slovensko * deprivácia * analýza regresná * metódy štatistické
  AnnotationChudoba a sociálne vylúčenie negatívne ovplyvňujú ľudské životy a vedú k obmedzeným príležitostiam na dosiahnutie potenciálu takto postihnutého obyvateľstva, ktoré je marginalizované z hospodárskych, spoločenských a kultúrnych aktivít. V záujme hospodárskej produktivity a úsilia o inteligentný a udržateľný rast by každá krajina mala v oblasti sociálnej pomoci, vzdelávania, daňovej politiky a v neposlednom rade v oblasti zamestnanosti hľadať opatrenia na odstránenie týchto negatívnych sociálnych javov. Identifikácia faktorov, ktoré majú významný vplyv na chudobu a sociálne vylúčenie slovenských domácností.
  Public work categoryScientific titles in home not carented magazines and other year-books
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE19 00050-001, kópia plného textu
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2019: 1

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF7.8 MBz IP adresy SEK po prihlásení
Number of the records: 1