Number of the records: 1  

Novela zákona o finančnej kontrole účinná od 1. januára 2019

 1. Title Novela zákona o finančnej kontrole účinná od 1. januára 2019
  Author infoJozef Sýkora
  Author Sýkora Jozef
  Source document Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. Roč. 14, č. 1 (2019), s. 25-28. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. ISSN 1337-0197
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords zákony * novelizácia * Slovensko * kontrola finančná * audit finančný
  AnnotationZmeny v zákone č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to od schválenia najnovšej novely zákona s účinnosťou od 1. januára 2019. V roku 2018 boli schválené dve novely zákona o finančnej kontrole a audite s účinnosťou od začiatku roka 2019. Treba uviesť, že výkon administratívnej finančnej kontroly sa nemení a základná finančná kontrola sa iba bližšie špecifikuje z formálnej stránky jej výkonu.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2019: 1