Number of the records: 1  

Umiestňovanie študentov do študijných skupín a vplyv na ich študijné výsledky

 1. Title Umiestňovanie študentov do študijných skupín a vplyv na ich študijné výsledky
  TranslationPlacement of Students into Study Groups and Impact on their Learning Outcomes
  Author infoZuzana Kubaščíková, Zuzana Juhászová, Miloš Tumpach
  Author Kubaščíková Zuzana EUBFHIKUA - Katedra účtovníctva a audítorstva FHI
  Co-authors Juhászová Zuzana EUBFHIKUA - Katedra účtovníctva a audítorstva FHI
  Tumpach Miloš EUBFHIKUA - Katedra účtovníctva a audítorstva FHI
  Source document Moderní trendy v účetnictví : sborník 18. ročníku pedagogické konference pořádané 1. prosince 2018 na VŠE v Praze, Česká republika. S. 102-106 online. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze. Nakladatelství Oeconomica, 2018 / Molín Jan ; Moderní trendy v účetnictví Pedagogická konference. ISBN 978-80-245-2300-2
  NoteAPVV-16-0602
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionCzech Republic
  Keywords kvalita vzdelávania * vzdelávanie * vzdelávanie inkluzívne * sociológia
  AnnotationVzdelávacie zariadenia sú pod rastúcim tlakom na zvyšovanie kvality vzdelávania a dodržiavanie učebných osnov, ktoré by mali odrážať potreby praxe. Aby to bolo možné splniť, školy uplatňujú rôzne metódy organizácie štúdia, aby sa priblížili tomuto cieľu. Vyhodnotenie systému zoskupovania študentov do skupín v ktorých absolvujú výučbu.
  Public work categoryReports at international scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE18 00739-003, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF349.2 KBz IP adresy SEK po prihlásení