Number of the records: 1  

Kontrola účtovníctva zo strany dozornej rady

 1. Title Kontrola účtovníctva zo strany dozornej rady
  Author infoDušan Čurila
  Author Čurila Dušan
  Source document Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. Roč. 24, č. 3 (2019), s. 35-37. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. ISSN 1335-7034
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords rady dozorné * spoločnosti s r.o. * audit * účtovníctvo * kontrola finančná
  AnnotationDozorná rada je fakultatívnym orgánom spoločnosti s ručením obmedzeným a jednoduchej spoločnosti na akcie, no obligatórnym orgánom u akciovej spoločnosti. Vo všetkých troch typoch obchodných spoločností je koncipovaná ako kontrolný a nezávislý orgán, ktorý má zo zákona dané reálne kompetencie vo vzťahu k iným orgánom spoločnosti. Dozorná rada by mala byť vnímaná ako rovnocenný bod triády orgánov popri valnom zhromaždení a štatutárnom orgáne. Pohľad na možnosť kontroly účtovníctva zo strany dozornej rady.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2019: 3