Number of the records: 1  

Audit v samospráve

 1. Title Audit v samospráve . I. aktíva
  Author infoTatiana Macháčová
  Author Macháčová Tatiana
  Source document Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. Roč. 14, č. 3 (2019), s. 20-23. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. ISSN 1337-0197
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords samospráva * Slovensko * audit * závierka účtovná * jednotka účtovná * legislatíva
  AnnotationVýkon auditu účtovnej závierky v samospráve definujú a upravujú rôzne zákony a predpisy, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2019: 3