Number of the records: 1  

Kolektívne investovanie a možnosti jeho rozvoja

 1. Title Kolektívne investovanie a možnosti jeho rozvoja
  TranslationCollective Investment and Opportunities for Its Development
  Author infoMonika Matušovičová
  Author Matušovičová Monika EUBOBFKMA - Katedra marketingu OBF
  Source document Spotrebiteľ na finančnom trhu : zborník vedeckých statí. S. 52-59 CD-ROM. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018 / Hlavatý Ivan ; Lieskovská Vanda ; Čihovská Viera. ISBN 978-80-225-4569-3
  NoteVEGA 1/0242/16
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords investovanie kolektívne * financie * investície * fondy podielové * osoby fyzické * osoby právnické * spoločnosti správcovské * banky * trh finančný * Slovensko * Európa
  AnnotationCharakteristika kolektívneho investovania. Fondy kolektívneho investovania usmerňované legislatívou. Kolektívne investovanie na Slovensku a v Európe. Štyri hlavné správcovské spoločnosti. Vývoj výšky spravovaných aktív (AUM – Assets under Management) v období rokov 2011-2017. Zvyšovanie podielu takzvaných „Cross-Border Funds“ v európskom kolektívnom investovaní. Predikcia ďalšieho vývoja odvetvia kolektívneho investovania.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE18 01073-003, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF427.6 KBz IP adresy SEK po prihlásení