Number of the records: 1  

Metódy a špecifiká v oblasti transferového oceňovania

 1. Title Metódy a špecifiká v oblasti transferového oceňovania
  Author infoZuzana Kudlová, Peter Remiáš
  Author Kudlová Zuzana EUBPHFKRP - Katedra finančného riadenia podniku PHF
  Co-authors Remiáš Peter EUBPHFKKM - Katedra kvantitatívnych metód PHF
  Source document Reviewed Proceedings of Posts From an VIII. International Scientific Conference. S. 148-157 CD-ROM. - Košice : KKM PHF EU : KIaJK PHF EU, 2018 / Jakub Vincent ; Bobenič Hintošová Aneta ; Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement VIII. (2018) International Scientific Conference. ISBN 978-80-225-4604-1
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords oceňovanie transferové * zdanenie dvojité * zdaňovanie medzinárodné * daňovníci * firmy * legislatíva * dane z príjmov
  AnnotationTransferové oceňovanie. Transakcia, závislé osoby a dvojité zdanenie. Metódy transferového oceňovania. Dokumentácia transferového oceňovania. Rizikové transakcie z pohľadu transferového oceňovania.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE18 01104-016, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF724.4 KBz IP adresy SEK po prihlásení