Number of the records: 1  

Integration of the Circular Economy System Into the Company Operation

 1. Title Integration of the Circular Economy System Into the Company Operation
  TranslationIntegrácia systému kruhového hospodárstva do prevádzky spoločnosti
  Author infoEva Hanuláková, Ferdinand Daňo
  Author Hanuláková Eva EUBOBFKMA - Katedra marketingu OBF
  Co-authors Daňo Ferdinand EUBOBFKMA - Katedra marketingu OBF
  Source document Digitalization & Smart Green (R)evolution : The Proceedings of the International Scientific Conference, 15th–16th November 2018, (Bratislava, Slovakia). Pp. 48-55. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018 / Jankovič Patrik ; Morvay Karol ; Brinčíková Zuzana ; Digitalization & Smart Green (R)evolution International Scientific Conference. ISBN 978-80-225-4588-4
  NoteVEGA 1/0380/17
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageEnglish
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords hospodárenie podnikové * hospodárstvo podnikové * modely * obchod * znižovanie nákladov * recyklácia odpadu * inovácia * rozvoj trvalo udržateľný * marketing vzťahový * marketing mix * marketing interný * marketing
  AnnotationIntegrácia systému obežného hospodárstva do činnosti spoločnosti. Výhody z hľadiska nových obchodných modelov založených na znižovaní výrobných vstupov a výrobných výstupov, nových technológií, inovácií, meniacich sa charakteristík výrobkov a ich životného cyklu, opätovného použitia pôvodných zdrojov a materiálov a zvýšenie recyklácie. Nový holistický marketing, prístup k zákazníkovi a zmena firemnej kultúry.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE18 01113-004, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF646.2 KBz IP adresy SEK po prihlásení