Number of the records: 1  

Differences in Total Factor Productivity Growth in the European Union: the Role of Human Capital by Income Level

 1. Title Differences in Total Factor Productivity Growth in the European Union: the Role of Human Capital by Income Level
  TranslationRozdiely v celkovom faktore rastu produktivity v Európskej únii: rola ľudského kapitálu a úrovne príjmov
  Author infoSara Barcenilla, Gregorio Gimenez, Carmen López-Pueyo
  Author Barcenilla Sara
  Co-authors Gimenez Gregorio
  López-Pueyo Carmen
  Source document Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy : Scientific Journal. Vol. 28, no. 1 (2019), s. 70-85. - Prague : University of Economics, 2019. ISSN 1210-0455
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageEnglish
  Country of EditionCzech Republic
  Keywords Európska únia * kapitál ľudský * rast produktivity práce * inovácie technologické * produktivita práce
  AnnotationRozdiely v celkovom raste produktivity v Európskej únii v perióde 1950-2011 sú vysvetľované použitím Oaxaca-Blinder a Shorrocks-Shapley dekompozičných techník na logistický rozptylový model. Ľudský kapitál ma dvojnásobne pozitívny účinok na rast produktivity a to podporou inovácií a používaním nových technológií. Výskum ukazuje, že v tomto ohľade sú štatisticky dôležité rozdiely medzi štátmi EU s vysokými a nízkymi priemernými príjmami, zatiaľ čo používanie eura na to nemá vplyv. Hlavný rozdiel v stupni technických zmien medzi nízko a vysoko priemerne príjmovými krajinami je výsledok viacerých faktorov. Prvým je vyšší stupeň asimilácie zahraničných technológií v nízko príjmových krajinách. Druhým je vyšší efekt ľudského kapitálu na technické zmeny v týchto štátoch.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2019: 1

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF228.4 KBverejne dostupné