Number of the records: 1  

Elektromobilita a jej perspektívy

 1. Title Elektromobilita a jej perspektívy
  Author infoMonika Matušovičová
  Author Matušovičová Monika EUBOBFKMA - Katedra marketingu OBF
  Source document Ekonomická efektívnosť elektromobility v logistike : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA č. 1/0380/17. S. 7-18. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018 / Daňo Ferdinand ; Pajtinková - Bartáková Gabriela ; Orgonáš Jozef. ISBN 978-80-225-4579-2
  NoteVEGA 1/0380/17
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords elektromobily * doprava cestná * doprava nákladná * Slovensko * svet * automobily * doprava * znečistenie ovzdušia * znečistenie prostredia životného * energia elektrická * bezpečnosť * ekológia
  AnnotationIdentifikácia a analýza faktorov rozvoja elektromobility vo svete a na Slovensku. Možnosti implementácie konceptu elektromobility v nákladnej doprave. Determinanty rozvoja elektromobility. Vývoj počtu elektromobilov v rokoch 2013 - 2017. Výhody a nevýhody elektromobilov. Porovnanie celkových nákladov na elektromobily a spaľovacie autá v SR. Elektromobilita v nákladnej doprave.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE19 00033-002, originál dokumentu