Number of the records: 1  

Environmentálne aspekty distribúcie a logistiky v kontexte obsluhy zákazníka

 1. Title Environmentálne aspekty distribúcie a logistiky v kontexte obsluhy zákazníka
  Author infoFerdinand Daňo, Peter Drábik
  Author Daňo Ferdinand EUBOBFKMA - Katedra marketingu OBF
  Co-authors Drábik Peter EUBOBFKMA - Katedra marketingu OBF
  Source document Ekonomická efektívnosť elektromobility v logistike : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA č. 1/0380/17. S. 31-42. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018 / Daňo Ferdinand ; Pajtinková - Bartáková Gabriela ; Orgonáš Jozef. ISBN 978-80-225-4579-2
  NoteVEGA 1/0380/17
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords environmentalistika * logistika * zákazníci * marketing * marketing environmentálny * distribúcia * doprava cestná * skladovanie * balenie * recyklácia odpadu * prieskum * dotazníky * prostredie životné * ochrana prostredia životného * znečistenie ovzdušia * ekológia * ekosystémy * zdroje energie obnoviteľné * zodpovednosť spoločenská
  AnnotationEnvironmentálny marketing a distribúcia. Environmentálne aspekty v oblasti dopravy. Environmentálne aspekty v oblasti skladovania. Environmentálne aspekty produktu a jeho balenia. Metodika predmetného prieskumu. Charakteristika vzorky. Vyhodnotenie prieskumu.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE19 00033-004, originál dokumentu