Number of the records: 1  

Zavedenie moderných logistických informačných a komunikačných technológií na zvýšenie efektivity logistických procesov podniku

 1. Title Zavedenie moderných logistických informačných a komunikačných technológií na zvýšenie efektivity logistických procesov podniku
  Author infoJuliana Mruškovičová
  Author Mruškovičová Juliana EUBOBFKMA - Katedra marketingu OBF
  Source document Ekonomická efektívnosť elektromobility v logistike : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA č. 1/0380/17. S. 43-52. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018 / Daňo Ferdinand ; Pajtinková - Bartáková Gabriela ; Orgonáš Jozef. ISBN 978-80-225-4579-2
  NoteVEGA 1/0380/17
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords logistika * preprava * technológie nové * distribúcia * dodávatelia * odberatelia * automobily nákladné * skladovanie * podnik * technológie informačné * technológie komunikačné
  AnnotationV modernej logistike sa využíva množstvo technológií, ktoré majú za cieľ skvalitniť podnikové procesy a tým napomôcť podniku získať výhodné postavenie v konkurenčnom prostredí. Charakteristika najpoužívanejších novodobých technológií: Just in Time (JIT), Just in Sequence (JIS), Cross-Docking, Hub and Spoke, Kanban, Quick Response, Efficient Consumer Response (ECR), koncentrácia skladových sietí, kombinovaná preprava. Informačné a komunikačné technológie v distribučných procesoch: RFID (Radio Frequency Identification), EAN kódy, operácie riadené hlasom, Warehouse Management System (WMS), GPS, QR kódy.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE19 00033-005, originál dokumentu