Number of the records: 1  

K vybraným oblastiam marketingu z pohľadu cirkulárnej ekonomiky

 1. Title K vybraným oblastiam marketingu z pohľadu cirkulárnej ekonomiky
  Author infoEva Hanuláková
  Author Hanuláková Eva EUBOBFKMA - Katedra marketingu OBF
  Source document Ekonomická efektívnosť elektromobility v logistike : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA č. 1/0380/17. S. 53-64. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018 / Daňo Ferdinand ; Pajtinková - Bartáková Gabriela ; Orgonáš Jozef. ISBN 978-80-225-4579-2
  NoteVEGA 1/0380/17
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords marketing * stratégia marketingová * zákazníci * značky * spotrebitelia * komunikácia * environmentalistika * nástroje marketingové
  AnnotationRelácia medzi súčasnou marketingovou koncepciou a cirkulárnou ekonomikou. Produkt z pohľadu cirkulárnej ekonomiky. Cirkulárny dizajn produktov. Značka a jej význam v cirkulárnej ekonomike. Cirkulárne podnikateľské modely ako nové marketingové príležitosti. Marketingové stratégie pre cirkulárnu ekonomiku.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE19 00033-006, originál dokumentu