Number of the records: 1  

Nezdaniteľné časti základu dane platné od 1. januára 2019

 1. Title Nezdaniteľné časti základu dane platné od 1. januára 2019
  Author infoMartina Paliderová
  Author Paliderová Martina
  Source document Personálny a mzdový poradca podnikateľa. Č. 8 (2019), s. 117-132. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1335-1508
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords dane z príjmov * daňovníci * základ dane * zamestnanci * živnostníci * podnikatelia * osoby samostatne zárobkovo činné * legislatíva * sporenie dôchodkové doplnkové * liečenie kúpeľné
  AnnotationDaňovník si môže znížiť svoj zdaniteľný príjem o nezdaniteľné časti základu dane, ktoré upravuje zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v paragrafe 11. Nezdaniteľná časť základu dane je odpočítateľná položka, o ktorú si daňovník môže znížiť základ dane. Na praktických príkladoch je uvedený spôsob uplatnenia alebo výpočtu nezdaniteľných častí základu dane.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2019: 8