Number of the records: 1  

Human Resources Management 4.0

 1. Title Human Resources Management 4.0 : Architecture, Roles, Leadership, and Business Models
  Author infoJana Blštáková ... [et al.], Editor: Richard Bednár, Reviewers: Nadežda Jankelová, Eliška Záležáková
  Author Blštáková Jana EUBFPMKPM - Katedra manažmentu FPM
  Co-authors Bednár Richard EUBFPMKPM - Katedra manažmentu FPM
  Adamková Hana EUBFPMKPM - Katedra manažmentu FPM
  Joniaková Zuzana EUBFPMKPM - Katedra manažmentu FPM
  Ljudvigová Ivana EUBFPMKPM - Katedra manažmentu FPM
  Némethová Ildikó EUBFAJKAJ - Katedra anglického jazyka FAJ
  Skorková Zuzana EUBFPMKPM - Katedra manažmentu FPM
  Another authors Bednár Richard (Editor) EUBFPMKPM - Katedra manažmentu FPM
  Jankelová Nadežda (Recenzent) EUBFPMKPM - Katedra manažmentu FPM
  Záležáková Eliška (Recenzent) EUBFPMKPM - Katedra manažmentu FPM
  Issue dataHamburg : Verlag Dr. Kovač , 2019. - [247 s.] [13,66 AH]
  Issue1st Edition
  Edition Personalwirtschaft
  ISBN978-3-339-10628-5
  ISSN1439-5258
  NoteVEGA 1/0412/19
  Document kindmonographs
  LanguageEnglish
  Country of EditionGermany
  systematics 331.108 - Personálna organizácia. Pracovný poriadok. Pracovná disciplína
  Keywords riadenie ľudských zdrojov * modely * architektúra * výskum * metódy výskumu * modely podniku * nábor pracovníkov * vodcovstvo * kultúra * globalizácia * personalistika
  Public work categoryScientific monography issued in foreign editorships
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE19 00052-001, kópia titul. strany