Number of the records: 1  

Change Equation Effectiveness: Empirical Evidence from South-East Europe

 1. Title Change Equation Effectiveness: Empirical Evidence from South-East Europe
  TranslationEfektívnosť rovnice pre zmenu: empirický dôkaz z juhovýchodnej Európy
  Author infoMladen Čudanov, Vesna Tornjanski, Ondrej Jaško
  Author Čudanov Mladen
  Co-authors Tornjanski Vesna
  Jaško Ondrej
  Source document E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. Roč. 22, č. 1 (2019), s. 99-114. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2019. ISSN 1212-3609
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageEnglish
  Country of EditionCzech Republic
  Keywords podnikanie * ukazovatele kvantitatívne * modely ekonomicko-matematické * Balkán * Európa * manažment * analýza dát * rozhodovanie
  AnnotationNávrh kvantitatívneho modelu rozhodovania pre manažment, ktorý je založený na aplikácii rovnice pre zmenu v reálnom čase. Použitie tohto systému v praxi na vytvorenie hodnoty v komplexnom rozhodovaní a zvýšení úspechu zmien. Empirický zber dát zo 14 odvetví priemyslu z krajín juhovýchodnej Európy. Hodnotenie úspešnosti rovnice pre zmenu predpovedať výsledok a premenlivosť zmien.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2019: 1

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF1.2 MBverejne dostupné