Number of the records: 1  

Reasons of Employees´ Fluctuations from the Perspective of Employers in the Slovak Republic

 1. Title Reasons of Employees´ Fluctuations from the Perspective of Employers in the Slovak Republic
  Author infoMiroslava Szarková
  Author Szarková Miroslava EUBFPMKPM - Katedra manažmentu FPM
  Source document Hradec Economic Days 2019 (Part II.) : Proceedings of the International Scientific Conference: Innovation and Socio-economic Development, February 5–6, 2019, (Hradec Králové, Czech Republic), Vol. 9(2). S. 404-413 online. - Hradec Králové : University of Hradec Králové, 2019 / Jedlička Pavel ; Marešová Petra ; Soukal Ivan ; Hradec Economic Days 2019 International Scientific Conference. ISBN 978-80-7435-736-7. ISSN 2464-6059
  NoteVEGA 1/0309/18. - Registrovaný: Web of Science
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageEnglish
  Country of EditionCzech Republic
  Keywords fluktuácia * Slovensko * zamestnanci * zamestnávatelia * firmy * sily pracovné * trh práce * prieskum * demografia
  AnnotationTento príspevok sa zaoberá súčasnými otázkami fluktuácie pracovnej sily na Slovensku. Odkrýva výsledky prieskumu, ktorý sa uskutočnil v malých a stredne veľkých spoločnostiach fungujúcich na Slovensku. Opisuje zmeny na trhu práce, ktoré nastali po veľkej ekonomickej kríze, a tiež vplyv demografického vývoja a generačných zmien v správaní pracovnej sily. V príspevku sa tiež nahliada na problém fluktuácie z perspektívy zamestnávateľov. Identifikujú sa dôvody zamestnancov na odchod zo spoločnosti a nástroje na udržanie kvalitnej pracovnej sily. Upozorňuje na potrebu zmeny v správaní zamestnávateľov voči zamestnancom a tiež potrebu vytvorenia cielených, na mieru ušitých antifluktuačných programov s cieľom nastaviť vysokokvalitný intelektuálny základ ako konkurencieschopnú výhodu.
  Public work categoryReports at international scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE19 00059-002, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF1 MBz IP adresy SEK po prihlásení