Number of the records: 1  

Developments in Legal Framework Changes in Reporting Requirements for CSR in Slovakia

 1. Title Developments in Legal Framework Changes in Reporting Requirements for CSR in Slovakia
  TranslationVývoj zmien požiadaviek právnej úpravy vo vykazovaní CSR na Slovensku
  Author infoRenata Pakšiová
  Author Pakšiová Renáta EUBFHIKUA - Katedra účtovníctva a audítorstva FHI
  Source document European Forum of Entrepreneurship 2019: Sustainable Socio-economic Development or Crisis on the Horizon? : Proceedings of the 12th International Scientific Conference, NEWTON College, March 2019, (Prague, Czech Republic). Pp. 122-130 online. - Praha : NEWTON Academy, 2019 / Šlahor Ľudomír ; Koleňák Jiří ; Hájek Oldřich ; European Forum of Entrepreneurship 2019: Sustainable Socio-economic Development or Crisis on the Horizon? International Scientific Conference. ISBN 978-80-907435-7-1
  NoteAPVV-16-0602
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageEnglish
  Country of EditionCzech Republic
  Keywords podnik * zodpovednosť podniku spoločenská * reporting * regulácia štátna * legislatíva * zákony * Slovensko * Európska únia * účtovníctvo * audit * rozvoj trvalo udržateľný
  AnnotationSpoločenská zodpovednosť podnikov (SZP; corporate social responsibility, CSR). Krátka história chápania trvalej udržateľnosti a požiadaviek na vykazovanie o SZP. Európska únia a požiadavky na vykazovanie SZP. Subjekty povinné zostavovať výročnú správu na Slovensku. Požiadavky na kvalitu a obsah výročných správ na Slovensku. Požiadavky na reportovanie SZP na Slovensku a ich časový vývoj. Subjekty, ktoré vykazujú nefinančné informácie. Vykazovanie nefinančných informácií na Slovensku.
  Public work categoryReports at international scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (3) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE19 00072-002, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF177.3 KBz IP adresy SEK po prihlásení