Number of the records: 1  

Využitie IS/IT pri výkone činnosti znalca

 1. Title Využitie IS/IT pri výkone činnosti znalca
  Parallel titleUse of IS/IT in the Performance of an Expert's Work
  Author infoNatália Švejdová
  Author Švejdová Natália EUBFPMKIM - Katedra informačného manažmentu FPM
  Source document AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : recenzovaný zborník - 18. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná Fakultou hospodárskej informatiky EU v Bratislave a Slovenskou spoločnosťou pre hospodársku informatiku, 25.–26. október 2018, Bratislava : pri príležitosti 50. výročia založenia Fakulty hospodárskej informatiky. S. 109-118 online. - Bratislava : Letra Edu, 2018 / Čerteková Eva ; AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach Medzinárodná vedecká konferencia. ISBN 978-80-89962-14-3
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords informatizácia * znalci * znalectvo * technológie informačné * technológie komunikačné * súdnictvo * právo * legislatíva * systémy informačné * elektronizácia * softvér
  AnnotationInformatizácia výkonu znaleckej činnosti. Informačné systémy v znaleckej činnosti. Informatizácia slovenskej justície s dôrazom na znaleckú činnosť (eJustice): Elektronický súdny spis, Elektronický denník znalca (EDZ), Elektronická zbierka zákonov (Slov-Lex), Informačný systém Register úpadcov. Znalecké softvéry: ekonomické softvéry, stavebné softvéry, softvéry pre cestnú dopravu. Informácie dostupné na internete využiteľné v znaleckej činnosti: Obchodný a Živnostenský register, Register účtovných závierok, Katastrálny portál, Mapový portál katastra nehnuteľností (MAPKA), Webový portál CICA. Platené zdroje informácií využiteľné v znaleckej činnosti: Cenová mapa nehnuteľností SR, Univerzálny register Cribis, FinStat a Index podnikateľa.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE18 00661-048, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF272.2 KBz IP adresy SEK po prihlásení