Number of the records: 1  

Human Resources and Competitiveness of the Territory

 1. Title Human Resources and Competitiveness of the Territory
  TranslationĽudské zdroje a konkurencieschopnosť územia
  Author infoAnna Vaňová, Janka Šúrová, Mária Seková
  Author Vaňová Anna
  Co-authors Šúrová Janka
  Seková Mária
  Source document Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. Roč. 19, č. 1 (2019), s. 106-118. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2019. ISSN 1212-415X
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageEnglish
  Country of EditionCzech Republic
  Keywords Slovensko * zdroje ľudské * konkurencieschopnosť * rozvoj trvalo udržateľný * rozvoj regionálny * regióny * výhody konkurenčné * výskum kvantitatívny
  AnnotationPoukázanie na význam ľudských zdrojov pre konkurencieschopný rozvoj územia, s ohľadom na trvalo udržateľný rozvoj. Zber údajov zo Slovenska, identifikácia ukazovateľov kvality ľudských zdrojov, porovnanie disparít kvantitatívnym výskumom. Odporúčania, ktoré faktory majú regióny zohľadniť v tvorbe dokumentov pre konkurencieschopnosť.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2019: 1

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF887.9 KBverejne dostupné
Number of the records: 1