Number of the records: 1  

Trends in FDI Inflows in Manufacturing Support Services

 1. Title Trends in FDI Inflows in Manufacturing Support Services
  TranslationTrendy v príleve PZI do podporných výrobných služieb
  Author infoA. Bobenič Hintošová
  Author Bobenič Hintošová Aneta EUBPHFKMA - Katedra manažmentu PHF
  Source document Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018): Production Management and Business Development : Proceedings of the 6th Annual International Scientific Conference on Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018), 17-19 May 2018, (Košice, Slovak Republic) and (Uzhhorod, Ukraine). Pp. 21-26. - Leiden : CRC Press/Taylor & Francis Group, 2019 / Mihalčová Bohuslava ; Szaryszová Petra ; Štofová Lenka ; Pružinský Michal ; Gontkovičová Barbora ; Janošková Mária Ria ; Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018): Production Management and Business Development International Scientific Conference. ISBN 978-1-138-60415-5
  NoteVEGA 1/0842/17
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageEnglish
  Country of EditionNetherlands
  Keywords investície priame zahraničné * výroba * Slovensko * služby výrobné * doprava * skladovanie * administratíva
  AnnotationKvantitatívna analýza vývoja prílevu priamych zahraničných investícií v podmienkach vybraných sektorov podporných výrobných služieb (doprava, skladovanie, administratívne a podporné služby, centrá zdieľaných služieb) na Slovensku v období 2009-2015. Úspešné investičné príbehy.
  Public work categoryReports at international scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE19 00088-003, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF13.1 MBz IP adresy SEK po prihlásení