Number of the records: 1  

Can Easterlin’s paradox be Applied to the Development of Satisfaction with Life or does the Explanation Lie in Cultural Geographical Characteristics?

 1. Title Can Easterlin’s paradox be Applied to the Development of Satisfaction with Life or does the Explanation Lie in Cultural Geographical Characteristics?
  TranslationMôže byť Easterlingov Paradox aplikovaný na vývoj spokojnosti so životom alebo je vysvetlenie v kultúrno geografických charakteristikách?
  Author infoFrantišek Murgaš
  Author Murgaš František
  Source document Geografický časopis : [vedecký časopis]. Roč. 71, č. 1 (2019), s. 3-14. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2019. ISSN 0016-7193
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageEnglish
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords kvalita života * Česko * geografia sociálna * zvyklosti kultúrne * prieskum * dotazníky
  AnnotationVývoj spokojnosti so životom deklarovanej obyvateľmi krajov ČR v dlhodobom (roky 2003 – 2015) a kontinuálnom (desaťkrát ročne) dotazníkovom prieskume.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2019: 1

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF213.9 KBverejne dostupné